Pravidlá Hry Bowling

Bowling je zábavná hra, ktorá si získala popularitu po celom svete. Hoci môže vyzerať jednoducho, má svoje vlastné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať pre spravodlivý a zábavný priebeh hry. Tu sú základné pravidlá bowlingu:

1. Cieľ Hry

Cieľom bowlingu je zhodiť čo najviac koliek (desiať) v jednom hode. Jeden hod sa volá frame. Za jednú hru sa hráč snaží dosiahnuť maximálny počet bodov, ktorých je 300, teda dokonalú hru (perfect game).

2. Bowlingová Dráha

Bowlingová dráha má dĺžku približne 18,3 metra a na sa nachádza 10 koliek (pins) ktoré sa snažíte zhodiť. Hráč stojí na rozbehovej doske na začiatku dráhy.

3. Hod Bowlingovej Gule

Hra začína tak, že hráč stojí na rozbehovej doske, drží bowlingovú guľu a snaží sa zhodiť kolky. Existuje niekoľko typov zhodení:

  • Strike: Strike sa Vám podarí vtedy, keď zhodíte všetkých desať koliek prvým hodom v frame. Získate 10 bodov plus zhodený bodový počet za dva ďalšie hody. Označuje sa písmenkom X.
  • Spare: Spare zhodíte, keď zhodíte všetky kolky druhým hodom v frame. Získate 10 bodov plus bodový počet za ďalší hod. Označuje sa znakom /
  • Open Frame: Open Frame popisuje stav, kedy sa Vám nepodarilo na dva pokusy zhodiť všetky kolky (ani strike, ani Frame).

4. Body za Strike a Spare

  • Za každý hod získate body rovnajúce sa počtu zhodených kolíkov.
  • Za strike získate 10 bodov plus body za dva ďalšie hody.
  • Za spare získate 10 bodov plus body za jeden ďalší hod.
  • Ak dosiahnete strike v poslednom frame, získavate 2 hody navyše.
  • Ak dosiahnete spare, v poslednom frame, získate 1 hod navyše.

5. Počet Framov (kôl)

Hra sa zvyčajne skladá z 10 framov, ale ak dosiahnete strike alebo spare v poslednom frame, získavate 1 alebo až 2 hody navyše.

6. Hráči a Poradie

Obvykle môže hrať viac hráčov a poradie sa strieda počas každého hodu.

Toto sú základné pravidlá hry bowling. Je dôležité, aby ste dodržiavali tieto pravidlá a hrali férovú hru. Bowling môže byť zábavný a vzrušujúci, takže si ho užite a snáď dosiahnete aj svoj vlastný „turkey“ (tri striky po sebe) alebo dokonalú hru s 300 bodmi.